آخرین مصوبات مجلس

گالری عکس

بیست ویکم تیرماه روز “حجاب و عفاف”

مهندس فولادگر در مصاحبه اختصاصی با سایت پیرامون روز حجاب وعفاف بیان داشتند:بحث حجاب و ترویج آن یک مساله ایجابی و سلبی میباشد که مستلزم این است که هم کار فرهنگی صورت پذیرد وهم در کنار آن با بد وبی حجابی مقابله گردد واگر یکی از این دو عمل به تنهای انجام شود نتیتجه آن هنجار شکنی وبی عفتی در ... ادامه مطلب »