آخرین مصوبات مجلس
سال ۱۳۹۷سال حمایت از کالای ایرانی

سال ۱۳۹۷سال حمایت از کالای ایرانی

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر نقش به سرانجام رسیدن طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید در رونق تولید و اشتغالزایی تاکید کرد.

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالاهای ایرانی،گفت:با توجه به اینکه سال آینده را مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند باید تمامی دستگاه ها با برنامه ریزی مشخص شرایطی را فراهم کنندکه از تولیدات داخلی استفاده شود چرا که انجام این مهم به اشتغالزایی منتهی می شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه باید امروز به موضوع تولید رقابت پذیر توجه شود، ادامه داد: باید به بهره وری و ارتقای کالاهای تولید داخل توجه جدی شود چرا که همگام با حمایت از بخش تولید باید کیفیت کالاها نیز ارتقا یابد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد :مقام معظم رهبری تاکید داشتند باید مردم و مسئولان به موضوع حمایت از کالای داخلی توجه شود بنابراین باید با فرهنگ سازی، مردم از کالاهای ایرانی استفاده کنند.

فولادگر در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مجلس شورای اسلامی اقدامات نظارتی در بخش تولید داشته است و گزارش های نظارتی را ارائه کرده است و این مهم را در سال ۹۷ پیگیری می کند.

وی ادامه داد:در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در حال بررسی بوده است تا مشکلات در قوانین و مقررات رفع شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد:کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حال آماده سازی گزارشی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید است تا مسائل مختلف در این بخش حل شود.