آخرین مصوبات مجلس
تبدیل کمیسیون اصل۹۰ به دیوان نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد/ نباید عملکرد دیوان اصل ۹۰ با قوه قضاییه تداخل پیدا کند

تبدیل کمیسیون اصل۹۰ به دیوان نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد/ نباید عملکرد دیوان اصل ۹۰ با قوه قضاییه تداخل پیدا کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: قانون اساسی به عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ پرداخته است و تغییر شکل آن به دیوان نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نهایی شدن تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: به نظر می رسد اگر کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان تبدیل شود می تواند به شکایت هایی که دریافت می کند بهتر رسیدگی کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: پرونده هایی که به  کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده می شود به نوعی قضایی و حقوقی است و مانند کمیسیون های دیگر کارکرد اصل ۹۰ قانون گذاری نیست بنابراین با کلیت موضوع که کمیسیون اصل ۹۰ به نوعی بتواند به پرونده ها با نگاه قضایی ورود کند موافق هستیم اما باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

وی گفت: اصل ۹۰ از اصول قانون اساسی است و دراین قانون وظایف کمیسیون اصل ۹۰ تشریح شده و به دیوان بنظر می رسد تبدیل شکل از کمیسیون اصلاح قانون اساسی تلقی می شود و مجلس نمی تواند در این موضوع ورود کند.

فولادگر تاکید کرد: اما اینکه به دنبال تغییر نوع وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ باشیم با بتواند عملکرد قضایی با دیوانی داشته باشد، اقدام مناسبی است اما این کار باید به نوعی صورت بگیرد تا در تضاد با قانون اساسی نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر عملکرد دیوانی پیدا کردن کمیسیون اصل ۹۰ باید به نحوی باشد که تداخلی با وظایف قوه قضاییه نداشته باشد، بنابراین به نظر می رسد این تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان نیاز به بررسی  دقیقی دارد.