آخرین مصوبات مجلس
رفع ایرادات شورای نگهبان بر طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار

رفع ایرادات شورای نگهبان بر طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار

اعضاءکمیسیون ویژه نظارت وپیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه خود ایرادات شورای نگهبان بر طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را برطرف نمودند. مهندس فولادگر ریاست کمیسیون با اشاره به این موضوع بیان داشت :در جلسه این هفته کمیسیون با حضور شورای اصناف وخانه صنعت ایرادات شورای محترم نگهبان به طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار بررسی وموارد اصلاح گردید و هفته آینده این طرح درصحن علنی به رای نمایندگان محترم گذاشته خواهد شد

جوابی بنویسید