آخرین مصوبات مجلس
۲۳ تصدی احصاء شده قابل واگذاری به شهرداری هاست

۲۳ تصدی احصاء شده قابل واگذاری به شهرداری هاست

حمید رضا فولادگر در در حاشیه برگزاری اولین جشنواره و نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان اظهارکرد: این جشنواره ابتکار بسیار خوبی از شهردار و مجموعه مدیریت شهری اصفهان بود که باید از دست اندرکاران آن به شایستگی تقدیر کرد.

وی افزود: طرح مباحث فناوری های نوین ضروری است و جای بسی خوشحالی دارد که اصفهان در این زمینه هم پیشتاز کشور بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه در مدیریت شهری با گسترش فناوری اطلاعات از یکسو و توسعه شهری چه به لحاظ جمعیت چه به لحاظ مشکلات شهرهای بزرگ ایجاب می کند که از فناوری های روز استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرها را دیگر نمی توان به شیوه های سنتی اداره کرد چون در این صورت فرصت های زیادی از دست می رود، افزود: هزینه های نگهداری و اداره شهرها هر روز بیشتر می شود اما از بُعد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، آشنایی با فناوری های ارایه شده در این نمایشگاه می تواند زمینه ساز توسعه باشد.

فولادگر با اشاره به اینکه در برنامه پنجم احکام خوبی برای فناوری های اطلاعات و توسعه کاربردهای آن وجود دارد، گفت: در نظام جامع مدیریت شهری هم طرحی با عنوان «مدیریت جامع شهری» در دست مجلس است که یکی از ابزارهای آن فناوری های نوین به شمار می رود.

وی اضافه کرد: البته از بُعد شرکت های دانش بنیان، قانون های مشخصی برای حمایت از این شرکت ها و تجاری سازی آنها وجود دارد و بسیاری از شرکت های نوآور حاضر در این نمایشگاه می توانند در قالب قانون شرکت های دانش بنیان از حمایت های مالی، بیمه  ای، مالیاتی و همچنین تسهیلات ارزی بهره مند شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تحقق مدیریت واحد شهری نیز که سالهای زیادی بحث آن مطرح است، دولت می تواند برخی از تصدی گری ها را به شهرداری واگذار کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳ تصدی احصاء شده و قابل واگذاری به شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی است.

فولادگر با تاکید بر اینکه مجلس باید به عنوان فصل الخطاب بحث مدیریت واحد شهری را تمام کند، افزود: طرح فعلی موجود در مجلس را نمایندگان ارایه دادند و متأسفانه دولت لایحه ای در این راستا ارایه نکرده و به همین دلیل با تحقق مدیریت واحد شهری مخالفت کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد در دولت جدید اتفاقات خوشایندی برای تحقق مدیریت واحد شهری رقم بخورد.