آخرین مصوبات مجلس
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت:شافعی رئیس اتاق بازرگانی با حضور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارشی درباره اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ارائه کرد.

?رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسیمجلس شورای اسلامی افزود: گزارش رئیس اتاق بازرگانی درباره پایش ملی محیط کسب و کار براساس مولفه های مختلف در کشور بود که این پایش بر اساس مقاطع زمانی سه ماهه از تشکل های تولیدی و اقتصادی بوده و نظرات کارشناسی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون براساس عمکلردهای استانی در این گزارش و پایش لحاظ شده است.

?نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش،تغییر برخی موارد و موانع اداری کسب و کار از محورهای مهم گزارش ارائه شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه امروزکمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بود.

?رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسیمجلس شورای اسلامی افزود:همچنین در نشست امروز گزارش کارگروه کسب و کار کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بررسی و تصمیم گیری درباره ارائه گزارش نهایی به صحن علنی به جلسه بعدی موکول شد.