آخرین مصوبات مجلس
نظام بودجه ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد

نظام بودجه ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد

حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی یکشنبه مجلس در مخالفت با کلیات بودجه ۹۷ کل کشور گفت: متاسفانه هنوز همان ساختار بودجه‌ریزی قبلی حاکم است و آن ساختار تنها اصلاحات اندکی داشته است.
وی تاکید کرد: بودجه عملیاتی و بودجه انعطاف پذیر و متناسب با درآمدها تعریف دارد، اما هنوز نظام بودجه‌ای ما ثابت است. بخش‌هایی از بودجه را در شیوه بودجه ریزی به شکل عملیاتی آوردیم ولی هنوز نمی‌توانیم بگوییم بودجه‌ریزی ما عملیاتی است، تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود نمی‌توانیم بگوییم این موضوع بی نقص است.
فولادگر اضافه کرد: امیدواریم با حرکتی که سازمان برنامه و بودجه آغاز کرده، مشکلات نظام بودجه ریزی برطرف شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است که پارسال ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم کاهش پیدا کرده است و نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری یک هفتم است با این ارقام چگونه می توان کشور را اداره کرد.
وی افزود: در خصوص موضوع صندوق توسعه ملی، در برنامه ششم تصریح شده این صندوق از قانون بودجه و قوانین جاری خارج شود و در این راستا بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی به نفت تاکید کرده است.
وی گفت: البته جای تشکر دارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی جلو زده که این خوب است به شرطی که رونق باشد و به اقشار مختلف فشار نیاید.
نماینده مردم اصفهان افزود: باید فرارهای مالیاتی را پیدا کنیم، رشد اقتصادی ما به خاطر درآمد نفتی، پتروشیمی، فولاد و مس است ولی در اصناف و بنگاه‌ها رکود وجود دارد.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در موعد مقرر و در تاریخ ۱۹ آذر ماه به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس از پنجم دی بررسی لایحه را آغاز کرد و پس از ۲۵ روز، کلیات این لایحه را در جلسه دهم دی تصویب کرد.