آخرین مصوبات مجلس
معرفی و سوابق

معرفی و سوابق

حمیدرضا فولادگر متولد ۱۳۳۸ در شهر اصفهان

الف : تحصیلات

۱-      دیپلم ریاضی و فیزیک –> 1357 –> دبیرستان سعدی

۲-      لیسانس مهندسی مکانیک –> 1365 –> دانشگاه علم و صنعت

۳-      فوق لیسانس مهندسی صنایع –> 1374 –> دانشگاه آزاد اسلامی

۴-       دکترای مهندسی صنایع سال ۱۳۹۴دانشگاه آزاد اسلامی

ب : سوابق اجرایی

۱-      تدریس و مسئولیت امور تربیتی آموزش و پرورش ناحیه ۱ اصفهان

۲-      کارشناسی و مدیریت پروژه های مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی

۳-      عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های مهندسی توسعه و سازندگی سداد و تعاونی فرهنگی سداد

۴-      عضویت در هیئت علمی و ریاست دانشکده فنی و مهندسی در واحد های خمینی شهر و نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی

۵-      نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان اصفهان در دوره های هفتم و هشتم و نهم با مسئولیت های ذیل :

۵-۱    عضویت در کمیسیون صنایع و معادن (دوره های هفتم و هشتم ونهم) و کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی (دوره هشتم)

۵-۲    ریاست کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوره هشتم و نهم

۵-۳    عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب (به عنوان نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم)

۵-۴    عضویت در هیئت عالی نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم

۵-۵    عضو شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴  وشورای عالی استانداردبه نمایندگی از نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

۵-۶    رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ونظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی

ج : سوابق علمی فنی و دانشگاهی

۱-      کارشناسی و تهیه ی مقالات فنی و مهندسی در پروژه های تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی

۲-      عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و تدریس دروس فنی و مهندسی

۳-      تدوین و تألیف جزوات درسی و مقالات فنی و مهندسی

۴-      عضویت در انجمن های مهندسی مکانیک و صنایع و نظام مهندسی ساختمان

۵-      عضویت در شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم

۶-      عضویت در  هیئت امنای دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان و هیئت امناء و موسس دارالقرآن و دارالحدیث اصفهان

د : سوابق فرهنگی سیاسی و اجتماعی

۱-      عضویت در انجمن دینی دبیرستان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه (دو دوره عضویت در شورای مرکزی)

۲-      عضویت در حزب جمهوری اسلامی (اصفهان – تهران – شاخه دانشجویی)

۳-      همکاری در تأسیس و عضویت در هیئت امناء برخی از کانون های فرهنگی شهر اصفهان

۴-      همکاری در تأسیس و عضویت در هیئت امناء برخی از مؤسسات خیریه اصفهان

۵-      عضو هیئت مؤسس کانون اندیشه و تمدن اسلامی

۶-      عضویت در بسیج اساتید دانشگاه و شورای بسیج مهندسین استان اصفهان

۷-      مدیریت مسئول هفته نامه جام اصفهان (۷۹-۷۴) و هفته نامه عطر سیب (۸۱ تاکنون)

۸-      عضویت در جامعه اسلامی مهندسین (عضویت در شورای مرکزی و عضو مؤسس جامعه استان)

۹-      عضو هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان

۱۰-    یک دوره عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون استان

جوابی بنویسید