آخرین مصوبات مجلس
دکترفولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد

دکترفولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساس برای سال ۹۷، سه شنبه ۲۲ اسفندماه انجام شد.

براساس آن حمیدرضا فولادگر ریاست این کمیسیون را بر عهده گرفت، هادی قوامی و محمود بهمنی به ترتیب نایب رئیس اول و دوم شدند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید را بر عهده گرفت و همچنین مهرداد لاهوتی و محمود شکری با انتخاب اعضای کمیسیون، دبیر اول و دبیر دوم شدند.