آخرین مصوبات مجلس
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری می کند

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری می کند

دکتر فولادگرگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره فعالیت های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری می کند و در این راستا آسیب شناسی صورت گرفته که براساس آن به انحصار در رقابت توجه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:براساس آسیب شناسی صورت گرفته درباره نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شد که به رسیدگی به موضوعاتی مانند انحصار و رقابت در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و شورای رقابت توجه شده است.

وی در ادامه در گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت افزود: در ماده ۵۹ قانون مذکور عنوان شده که در جایی که بصورت طبیعی انحصار در موضوع کالا و خدمات است، باید شورای رقابت به دولت پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده ای بخشی بدهد که بیانگر همان موضوع ایجاد رگولاتوری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: چه در بخش خدمات و چه در بخش کالا اگر انحصار وجود داشته باشد، باید رگولاتوری تشکیل شود.

وی ادامه داد:شورای رقابت بعد از بررسی های خود در حوزه های مختلف مانند نفت، قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها و همچنین قیمت های آب و برق به عنوان انحصار طبیعی معرفی کرده و پیشنهاد دولت این است که رگولاتوری تشکیل شود که البته در در کمیسیون اقتصادی دولت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: شورای رقابت اعلام کرده ما باید قانون را در رابطه با موضوع مذکور اصلاح کنیم و به طور صریح از دولت بخواهیم این مهم را انجام بدهد، البته در قانون فعلی بیان شده که شورای رقابت می تواند در این راستا پیشنهاد ارائه کند. در حال حاضر تنها در وزارت ارتباطات سازمان رگولاتوری تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد.

فولادگر گفت: در بخش نفت و نیرو باید سازمان های رگولاتوری وجود داشته باشد و در این راستا نشست هایی در کمیسیون ویژه حمایت از ملی برگزار شود. البته با توجه به اینکه رگولاتوری باید مستقل باشد صحبت هایی در رابطه با ترکیب اعضای رگولاتوری مطرح است که باید به نتیجه برسد و به طور مثال وزیر نباید تنها تصمیم گیرنده باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد رگولاتوری ها در حوزه های مختلف اقتصاد که انحصار وجود دارد، ضرورت دارد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این موضوع را پیگیری می کند بنابراین باید نقص و خلأ با ایجاد رگولاتوری حل شود.